Nova zbirka poezije

Siniša Matasović

Promocija u subotu 2.6.2018. u 19 h u sklopu 22. Kvirinovih poetskih susreta, u prostorijama nakladnika – Matica hrvatska Sisak.

Urednik: Davor Šalat!
Naslovnica i oblikovanje teksta: Zarko Jovanovski!
Tekst o knjizi na koricama: Davor Šalat, Darija Žilić!
Lektura, korektura: Matko Baković!
Fotka autora uz biografiju: Ilija Aščić!
Urednica nakladnih izdanja MH Sisak: Đurđica Vuković!