Rađanje bisera

Milan Drašković

MELANHOLIJA

Samleveni  u  košnici
Sudbina  koje  se  ponavljaju
Kao  tragični  ishodi  u  sumraku
Dijametralnih   suprotnosti
Svedenih   na  svoju  suštinu
Što  otima  se  svakom   prividu
Koji  struji  kroz   krvotok
Kroz  aleju  srušenih   snova
Izbledelih  u  ogledalu


NEOPREZNI      PUTNIK

Neoprezni  putnik
Zalutao  u  svet   snova  i  himera
Svet   njemu  tako  stran
Da  namah   poželi  poznato  okruženje
Neće  se  lako  izbaviti
Ni  mobilni  ni   GPS
Tu  mu  neće  pomoći
Ako  u  srcu  tog   stranog   sveta
Ne  sagradi   poslednju   citadelu


ČUDO

Šuma  od   zelenog   zlata
Šuma  što  se  približava
Legendi  iz   praskozorja
Čudna  šuma  svevideća
Okićena  kristalima
Odgajana  zabranama
U   nemuštoj   svojoj   drami
U   dubokoj   utrobi
Čudo  čuva    čudo  neviđeno


RUKUJMO      SE      ZAUVEK

Postoji  takvo  mesto
Skriveno  od   stalnih   pogleda
U    Zemlji  prekršenog  obećanja
Čvrsta  je  presuda  u  kamenu
Za  prigušenu  plinsku  svetlost
Za  razbijeno  ogledalo
Rukujmo  se  zauvek
Jer   svetkovina  se  nastavlja
Na   Groblju  ukrštenih   sudbina


REKAPITULACIJA

Precrtajmo  sve  one  poraze
Prepričane  uz   logorsku  vatru
Vatra  je  ugasla
Pepeo  ohlađen
Gorčina  ispijena  do  dna
Do  dna  koje  se  nazire
Nazire  na   Velikom   točku
Točku  ukrštenih   sudbina
Što  vračaju  nas   na  početak


U     OSVIT

Poput   trougla  bele  svetlosti
Za  leptira  u  lavirintu
Za  smaragdnu  ploču
U   kovčegu  sa  modrim   pčelama
Što  ga  donosi  sunčev   glasnik
U   danu  plamene  zvezde
U   hodočašću  do  bagrema
Kad   se  kameleon   odmara
U   osvit   zlatne  zore


KAO   PLAVA SVESKA

Slavuji  što  su  svu  noć   pevali
Ovde  gde  su  ulice  i  mostovi  jedno
Kao  kćeri  vetra  u  vaseljeni
Kao  besane  napuštene   misli
O  slučajevima  koji  se  granaju
Do   čvorišta  na  raskrsnici
Svetova  što  su  izdeljeni
Na  krug   nuli  i  ništa
Da  se  zaklopi   plava   sveska


TAMNI      VALERI

Tamni  valeri   Eldorada
Bledi  osmeh  u  polutami  salona
I   kristalni  zvuk   lakog   sudara
Ali  čemu  ovo  nazdravljanje
U   trenucima  nostalgije
Kao  porinuće  u  novi  krug
Za  još   jedan   varljivo  mirni  vrtlog
U   ovom   času  kad   noć
Strpljivo  čeka  pred   vratima


PUT U PRODOR

Skliska  su  iskušenja
U   prolasku  nepoznatim   predelom
Bez  imena  i  bez   lica
Kao  dnevnik   sitnih   nezgoda
Kao  čežnja  pod   borovima
Onda  kad   line  kiša  iz   jezika
Kad  uslede  trominutni  preskoci
Put  u  mistično  postaće
Prodor   do  sadašnjosti


RAĐANJE      BISERA

Ta  mala  školjka  od   malahita
Uzgajana  u  zalivu  zumbula
Što  hita  ka  širinama
Do  središta  modrog   vrtloga
Zaklonjenog  od   svih   vetrova
U   trenutku  zvezdanog   nadahnuća
Jednog   snenog   letnjeg   popodneva
Otvoriće  svoje  dveri
Na  toj  aukciji  sjaja