Rađanje bisera

Milan Drašković
8. listopada 2019.

MELANHOLIJA Samleveni  u  košnici Sudbina  koje  se  ponavljaju Kao  tragični  ishodi  u  sumraku Dijametralnih   suprotnosti Svedenih   na  svoju  suštinu Što  otima  se  svakom   prividu Koji  struji  kroz   više