Natječaj za izlaganje u Galeriji fotografije Fotokluba Split

Fotoklub Split

Otvoren je Natječaj za izlaganje u Galeriji fotografije Fotokluba Split u 2023. godini.

Rok za prijave je 1. kolovoza 2022. godine, a prijava treba sadržavati sljedeće:

  • umjetnički životopis
  • fotografije koje će biti izložene (nepotpune izložbe nećemo uzimati u obzir)
  • autorsku koncepciju izložbe (maksimalno 2000 znakova u word dokumentu)
  • popratne audiovizualne materijale (foto/videodokumentaciju ako su fotografije već izlagane)
  • kontakt (e-mail adresu, telefon i adresu stanovanja)
  • tehničke informacije (dimenzije, broj fotografija)
  • ukoliko ste ranije izlagali u Galeriji fotografije Fotokluba Split navedite podatke o prethodnim izložbama (naziv izložbe, godina) *VAŽNO – autori/ce koju su u Galeriji izlagali samostalno unutar dvije godine (2021. – 2022.), nemaju pravo prijave na natječaj za 2023.
  • preferirani datum izlaganja

Natječaj je otvoren za samostalne i skupne izložbe. Prijedlozi se šalju isključivo e-mailom na adresu info@fotoklubsplit.hr s naznakom “Natječaj za izlaganje u 2023.”. (Fotografije pošaljite preko https://wetransfer.com/ i link umetnite u prijavu).

Prijave i fotografije pregledat će i odabrati Umjetnički savjet Galerije fotografije Fotokluba Split u sastavu Jasminka Babić, Hrvoje Zuanić, Vicko Vidan, Sandi Bulimbašić, Maja Prgomet, Ana Žanko i Mirko Pivčević. Nepotpune prijave Savjet neće razmatrati.

Fotoklub Split prijavit će odabrane izložbe na natječaje nadležnih institucija u okviru redovnog godišnjeg izložbenog programa te će sukladno financijskim mogućnostima i odobrenim sredstvima sufinancirati troškove realizacije izložbe.

Ovisno o visini odobrenih sredstava, Fotoklub Split će snositi sljedeće troškove: dizajn i tisak kataloga i plakata, dizajn pozivnica, galerijske troškove, kustosa/kustosice, prevoditelja/prevoditeljice, trošak smještaja, putne troškove.

Izlagači su dužni samostalno osigurati sredstva za produkciju (tisak i opremanje fotografija) izložbe. Od izlagača se očekuje donacije jedne od izloženih fotografija prema izboru Umjetničkog savjeta za potrebe arhive Fotokluba Split. Iznimka su jedinstvene fotografije koje je nemoguće umnožiti ili na drugi način reproducirati.

Rezultati natječaja bit će poznati do kraja listopada 2023. godine. O rezultatima će kandidati biti obaviješteni putem e-maila.

Bez adekvatne financijske potpore Fotoklub Split se ne obvezuje realizirati izložbu.

Natječajna dokumentacija se ne vraća. Prijavom na natječaj autor/autorica daje suglasnost Fotoklubu Split za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja i organizaciju izložbi. Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Pitanja i eventualne nejasnoće vezane uz Natječaj, šaljite nam na: info@fotoklubsplit.hr.