Natječaj za likovno rješenje plakata

HDLU

Prikaz rada Helene Klakočar na plakatu na pročelju zgrade tvrtke CROZ, 12 x 4.80 m
Prikaz rada Helene Klakočar na plakatu na pročelju zgrade tvrtke CROZ, 12 x 4.80 m

NATJEČAJ za članove HDLU-a za drugo likovno rješenje plakata na pročelju zgrade tvrtke CROZ

HDLU i CROZ pokrenuli su suradnju kroz koju će umjetnici sudjelovati u osmišljavanju likovnog rješenja koje će se predstaviti na pročelju zgrade tvrtke CROZ, dok će originalni rad biti trajno izložen u uredskim prostorima CROZ-a.

Tvrtka CROZ, nastojeći društveno odgovorno postupati kroz inkluziju umjetnika u svoje poslovno okružje, odlučila se na suradnju s HDLU jer želi javni prostor i prostor rada svojih djelatnika oplemeniti umjetničkim djelima umjesto uobičajenim reklamnim vizualnim rješenjima. Na prvom raspisanom natječaju odabrano je djelo akademske grafičarke Helene Klakočar, koje je postavljeno u prosincu 2017. godine.

Odabrano umjetničko djelo uvećat će se, skenirati i isprintati na plakatu dimenzije 12 x 4.80 m te postaviti na pročelju zgrade CROZ-a, a gdje će biti izloženo po 3 mjeseca. Tvrtka CROZ nalazi se u Lastovskoj ulici, a plakat je vidljiv s petlje Avenije Marina Držića i Slavonske avenije u Zagrebu.

Projekt je krenuo sa izvedbom tijekom listopada 2017 i trajat će do prosinca 2018. u okviru čega će se realizirati 5 različitih likovnih rješenja. Za svaki plakat bit će otvoren novi natječaj s novom temom (ukupno 5 natječaja) koji će biti objavljeni na web stranicama HDLU-a.

SMJERNICE:

Tema za drugi plakat je: CLOUD – Izraz cloud u informatičkom smislu znači da su vaši programi i datoteke spremljeni daljinski, negdje na internetu (metaforički, “u oblaku”), a ne na vašem čvrstom disku, memorijskom sticku ili DVD-u. Primjerice, računalstvu u oblaku pripada naširoko korištena aplikacija Google docs, s uključenim programom za obradu teksta i mogućnošću pohrane dokumenata na poslužitelj. Primitivan oblik rada u računalnom oblaku je i spremanje datoteka na mrežu tako da ih pošaljete na vlastitu e-mail adresu kod Googlea, Yahooa ili Hotmaila. Budući da su ove usluge elektronske pošte smještene na mreži, tim datotekama možete pristupiti s bilo kojeg računala povezanog s internetom.
Računalstvo u oblaku objedinjuje softver, platformu i infrastrukturu “kao usluge”. Formulacija da se u sklopu clouda programi, platforme i infrastruktura korisnicima prodaju kao usluge znači da se ne prodaju kao proizvodi. Najjasnije je usporedimo li računalstvo u oblaku s komunalnim uslugama, kao što su voda, struja, plin ili telefon. Korisnik cloud computinga crpi računalnu uslugu s interneta – baš kao što se voda ili struja preuzimaju s javnih mreža Vodovoda ili Elektroprivrede, umjesto iz vlastitog bunara ili strujnog generatora.

Detaljnije ovdje

Očekuje se da likovna rješenja budu učinjena u prepoznatljivom stilu dosadašnjeg umjetničkog djelovanja pojedinog autora. S obzirom na frekventnost lokacije i profil posjetitelja, očekuje se da radovi ne sadrže eksplicitan ili neprikladan sadržaj. Očekuju se afirmativna likovna rješenja koja promiču društvenu odgovornost.

AUTORSKI HONORAR:

Odabranom umjetniku isplatit će se autorski honorar u iznosu 5.000,00 kn neto. Honorar isplaćuje HDLU temeljem ugovora o umjetničkom autorskom djelu koji se potpisuje prilikom odabira autora, a isplaćuje najkasnije do 21.3.2018. na žiro račun umjetnika.

OBAVEZE UMJETNIKA I AUTORSKA PRAVA:

Od svakog umjetnika CROZ dobiva:

 • 1 originalno rješenje na A3 formatu za izlaganje u uredskim prostorima CROZ-a i za uvećanje na plakatu dimenzije 12 x 4.80 m
 • sudjelovanje autora na promotivnim aktivnostima vezanim uz predstavljanje rješenja te davanja izjava za medije
 • sljedeća autorska prava za predmetno djelo: pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja djela javnosti, vremenski neograničeno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Na natječaju se traži skica (neograničeni broj skica po umjetniku) na papiru A4 u proporcijama plakata (12 m visina x 4.80 m širina) što na A4 formatu iznosi 29.7 cm visina i 11,8 cm širina. Temeljem skice, odabire se umjetnik i djelo. Prema potrebi, odabrano djelo se u suradnji s umjetnikom dodatno razrađuje. Potom odabrani umjetnik realizira konačno rješenje na papiru A3 formata u dimenziji 42 cm x 16.8 cm. Konačno rješenje se skenira, uvećava i printa na plakatu dimenzije 12 x 4.80 m te postavlja na pročelje zgrade, dok se originalni rad postavlja u uredskim prostorijama tvrtke CROZ. Troškove skeniranja, printanja i postava snosi CROZ.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave i skice (u originalu ili isprintane) se zaprimaju isključivo u Tajništvu HDLU, radnim danom od 9-16 sati, kontakt osoba: Jelena Bračun, tajnistvo@hdlu.hr.

Rok prijave je 20.2.2018. (16.00 h)

Prijave koje se dostavljaju poštom, moraju biti zaprimljene u HDLU zaključno s 20.2.2018. do 16h.

Prijava treba sadržavati:

 • podatke o umjetniku: ime i prezime, adresu, broj mobitela, e-mail i web stranicu
 • uz svaku skicu obavezno je priložiti i kratko tekstualno obrazloženje rada (cca 5 rečenica),
 • predložene skice na papiru A4 ili A3 formata uz navedeni naziv i tehniku (broj skica nije ograničen).

Pravo sudjelovanja imaju isključivo redoviti članovi HDLU-a (Trg žrtava fašizma 16, Zagreb). Status svog članstva i kako ga aktivirati iz mirovanja u redovito, možete provjeriti s Jelenom Bračun (tajnistvo@hdlu.hr) ili Vericom Pavušek (racunovodstvo@hdlu.hr ).

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Po odabiru umjetnika, autori preuzimaju dostavljene skice u roku od 15 dana.

ODABIR UMJETNIKA:

Selektori radova su Josip Zanki kao predstavnik HDLU-a, Helena Klakočar čiji je rad odabran na prvom natječaju te predstavnik CROZ-a.

Odabrani umjetnik zaprimit će konačnu odluku o odabiru najkasnije do 25.2.2018.

Rok za izradu i dostavu u HDLU konačnog rješenje na A3 formatu je 4.3.2018.

Postavljanje plakata planirano je 20.3.2018. (podložno izmjeni).

UVJETI SUDJELOVANJA:

 • autor jamči da je predani rad njegovo autorsko djelo;
 • autor s HDLU potpisuje ugovor o umjetničkom autorskom djelu u kojem se uređuje odnos HDLU – CROZ – autor
 • autor je suglasan da CROZ postaje vlasnikom rada i nositeljem autorskih prava vezanih uz rad (pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja djela javnosti, vremenski neograničeno)
 • autor neće imati daljnja financijska potraživanja prema HDLU i CROZ osim ugovorenog honorara
 • HDLU i CROZ pridržavaju sva prava za korištenje predanih materijala u svrhu promidžbe u svim medijima i promotivnim materijalima
 • sva komunikacija vezana uz natječaj vrši se isključivo između autora i HDLU-a.

KONAČNA ODREDBA:

Podnošenjem prijave, autor je suglasan sa svim uvjetima ovog natječaja.

PITANJA:

Kontakt osoba za sva pitanja je Vida Meić, vida.hdlu@gmail.com. Pitanja se zaprimaju isključivo putem e-maila.

O TVRTKI CROZ:

CROZ je IT tvrtka usmjerena uslugama u financijskom i javnom sektoru te drugim većim informatičkim sustavima, koja želi olakšati svojim korisnicima, velikim organizacijama, uvođenje rapidnih tehnologija i kompleksnih IT arhitektura. Danas u CROZ-u radi gotovo 200 zaposlenika. Uz razvoj novih usluga tvrtka se fokusirala i na izvoz i probitak na strana tržišta.