Giyai Aleks, Zapadna Papua

Katarina Sarić

Kritički otpor u poeziji Giaja Aleksa, pjesnika i revolucionara sa Zapadne Papue, manifestuje u nekoliko vidova. Naime, on se usmjerava protiv tradicionalnog mišljenja, protiv uma koji je produkt prosvjetiteljske vjere u moć znanja, naučni progres, odnosno u sami um shvaćen kao ratio, vjere koja kulminira krajnjom instrumentalizacijom uma u industrijskom društvu u kojem vlada alijenacija, društveni odnosi postaju postvareni a čovjek otuđen, kako od drugoga, tako i od sebe samoga. Upravo ovu demagogiju, donijeli su britanski misionari na Južnu Papuu, koja se do današnjih dana zove Nova Gvineja i koja je izgubila autentičan oblik bivstvovanja. Svaki stih Giaja Aleksa, jeste usmjeren na kritiku i borbu protiv postojećeg sistema koji nisu uzimali konkretnu društvenu stvarnost sa svim realnim zbivanjima, to je ujedno i otpor protiv masovne komunikacije, konformizma, ideologija, industrijalizacije, jednom riječju svega onoga što predstavlja konkretnu stvarnost i okruženje koje se uzima za samorazumljivo bez prethodno kritičkog razmatranja i preispitivanja. Aleks ne ispoljava drskost, niti transparentan otpor u svojoj poeziji, mada je on učitan u svakoj pjesmi. Uostalom, u biti naroda kojem pripada, otpor se manifestuje kao “tiha gerila” eskapizam u neke druge, mistično eshatološke dimenzije stvarnosti i, iako se čini da nama, sa drugog kraja svijeta, može biti strana ili nerazumljiva poezija pjesnika iz daleke, egzotične i još uvijek divlje, nepokorene zemlje – to je samo na prvi pogled. Jer, nakon već prvog čitanja, vidjećemo da se radi o stavovima i promišljanjima univerzalnog tipa, štaviše, bliža nama i našem govornom području, geografskom toposu, istoriji pa i sadašnjici koju živimo, nego li, na primjer, zapadno-evropskoj čitalačkoj publici.

Iz prikaza Katarine Sarić, Vavilonska Biblioteka

Izbor iz poezije:

ZABORAVI SVE

Progutaj posljednje zalogaje sa mnom

Polako se istopimo u toplo sivilo

Nek nas oblije vruć znoj

Nek lišće zaćuti na vjetru

Mačka se obliže

Zazveče lance

Pogazimo sve


REP

Velik je svijet

A ja se osjećam tako malim

Letjenje uvijek u nebo upadne

Srce moje – prestani zahtijevati!

Zatvori vrata od svojih snova

Zatvori vrata od svijeta

Ne daj zidu izopačenosti da preskoči u srce tvoje

Zakuca na njega lažnim sažaljivim prstima prisluškivanja

Vrišteći glasovi će se samo odbiti

U eho pretvoriti, a bez odgovora ostati

Odmori snove

Umjesto lutanja po svijetu

Jer krila nisu krila već samo viseće perje

Izgubljeno u dvorištu sopstvene niše


BLISTAVA ZONA SUMRAKA

Sumrak blista

Dok prsti razotkrivaju ljubav na njegovom kraju

Gušeći sunce mutnim osmjehom što proviruje iza granica

Golicaju prazno srce

Golicaju užareno lice

Žudeći za susretom sa onima koji kroz sumrak prođu

Otpuste sav teret sjećanja

Prepoznavanje one iste slutnje

Uskladištene u komorama

Podrazumijevalo je da kolijevka anksioznosti ipak neće odletjeti u zonu sumraka

Da ćemo se sresti i u njoj prepoznati

Zaštićeni prvobitnim svijetom tišine

Vezani u njemu samo u radosti

Uspavljujućoj memli dvoje ljubavnika što razmjenjuju osmjehe

Pred vratima ružičastog sumraka

Sa engleskog preveo Ilija Stanković, Vavilonska biblioteka