Izložba idejnih rješenja rekonstrukcije Galerije fotografija Fotokluba Split

Fotoklub Split

U subotu, 6. veljače, otvara se izložba studenata završne godine Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu koji su u okviru kolegija Interijer pod mentorstvom profesora Nene Kezića, Domagoja Bolanče i Samanthe Pavić dobili zadatak osmisliti idejno rješenje preuređenja unutrašnjosti Galerije fotografija Fotokluba Split. Studenti su zajedno s profesorom i asistentima posjetili Galeriju fotografija krajem prošle godine, a predsjednica Fotokluba Split Maja Prgomet tom ih je prilikom upoznala s povijesti udruge, kao i lokacije na kojoj udruga djeluje gotovo 70 godina (Marmontova 5).

Idejna rješenja koja su studenti prezentirali profesoru Keziću, asistentima Bolanči i Pavić, te gostima kritičarima 25. siječnja 2021. godine na Fakultetu (i virtualno), u formi su plakata i maketa prikazani na ovoj izložbi, te pokazuju širi spektar mogućnosti artikulacije prostora Galerije fotografija i tajništva udruge – od krajnjeg minimalizma do iznimno dinamičnih i futurističkih rješenja preoblikovanja prostora.  Tijekom semestra, studenti su odslušali posebno strukturirano predavanje o svjetlu za izložbeni prostor Fotokluba, gosta predavača Ranka Skansija (Studio Lumigea).

Izložba se otvara 6. veljače u 12:00 sati uz podršku dekana dr. sc. Nikše Jajca i predsjednicu Fotokluba Split, Maju Prgomet. Izložba idejnih rješenja uvod je i u veliki jubilej Fotokluba Split, 110. rođendan, koji će udruga proslaviti u travnju ove godine.

Izložba se može pogledati do 17. veljače u radnom vremenu Galerije.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, srijeda, subota  10 do 12 h
Četvrtak i petak  17 do 20 h

Autori:
Baban Dijana, Balorda Sara, Banjan Marino, Barić Luka, Batalić Barbara, Bauk Mislav, Belamarić Dora, Borković Niko, Botić Jelena, Cafuk Rija, Čerina Klara, Čović Akulina, Ćaleta Ante, Dešković Nora, Džajić Zdravka, Grbavac Iva, Jakus Marina, Jukić Jelena, Kakić Ana, Kereta Mara, Krajina Mislav, Lovrić Katarina, Marasović Ana, Radonić Petra, Šatara Ivana, Šego Nikol, Šimović Barbara, Šunjo Marta, Vulić Lucija, Vukorepa Lana, Zonjić Tea, Zorić Helena