Izabrani haiku Tomislava Marijana Bilosnića

Tomislav Marijan Bilosnić

U sklopu projekta tiskanja Izabranih djela Tomislava Marijana Bilosnića, iz tiska je upravo izišla knjiga Izabrani haiku. Do sada su tiskane knjige Izabrane pjesme, Izabrane poeme, i dvije knjige izabranih proza (romani Listopad i Ispovijed isuvišna čovjeka), dok se u pripremi za tisak nalazi treća knjiga Izabranih proza (romani Tijesni prostor i Kolac u rijeci Zrmanji). Tako bi do jeseni ove godine bilo tiskano šest, od osam predviđenih, knjiga Izabranih djela Tomislava Marijana Bilosnića.

U knjizi Izabrani haiku Tomislava Marijana Bilosnića, objedinjen je izbor iz njegovih haiku knjiga: Zario ruku u srce, Potez mača, Iž, Kalendar sna, Čajni pribor, Planina, Velebit i Osamljeno drvo. Haiku je odabrala i knjigu priredila doc. dr. sc. Sanja Knežević, koja je napisala i predgovor. Uz izabrani haiku knjiga sadrži i Bilosnićev haibun putopis Sunčeva svjetlost od Zadra do Elbasana, esej Haiku što je to (?), razgovor s Bilosnićem o Haiku stvaralaštvu, koje je vodila Đurđa Vukelić Rožić, Haiku je religija koja počiva na suživotu neba i zemlje, te Bilosnićev tekst O počecima hrvatske haiku poezije. Potom slijedi pregled Bilosnićevih haiku knjiga, umjetnički portret autora, te bibliografija djela i vrlo opsežna haiku bibliografija Tomislava Marijana Bilosnića, s nizom slikovnih priloga.  

Knjigu Izabrani haiku likovno je opremio sam autor, dok je grafičku pripremu izvela Marija Marfat. Kao i ranija izdanja iz projekta Izabrana djela Tomislava Marijana Bilosnića, i ova knjiga, obima 448 stranica, tiskana je u izdanju 3000 godina Za dar iz Zadra. Tiskanje knjige Izabrani haiku potpomogla je Zadarska županija i Grad Zadar.