Svečano otvorenje Srednjovjekovnog odjela

Arheološki muzej u Zagrebu

Svečano otvorenje stalnog postava Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu u petak, 20. siječnja 2017. u 12 sati.

Srednjovjekovni odjel najmađi je odjel Ahreološkog muzej u Zagrebu koji, kao samostalan odjel postoji i djeluje tek od 1945. godine. Odjelna zbirka čuva više od 4 000 predmeta i kamenih spomenika raznih vremenskih razdoblja zbog čega predstavlja jednu od najsveobuhvatnijih i najraznovrsnijih srednjovjekovnih arheoloških zbirki u Hrvatskoj. Ona obuhvaća arheološku ostavštinu brojnih naroda, plemena i etničkih skupina koje su u radoblju od 5. od 15. stoljeća nastavale, ili su se samo zakratko zadržavale na ovim prostorima (Huni, istočni Goti, Gepidi, Langobardi, Heruli, Avari, Kutriguri, Ugri, Mađari i dr). U zbirci je zastupljena važna arheološka građa iz kontinentalne (sjeverne) i primorske (južne) Hrvatske, kao i brojni arheloški predmeti iz nekih susjednih područja ili zemalja (npr. Vojvodina, Bosna i Hercegovina i dr.). Najstariji predmeti pripadaju vremenu seobe naroda te vremenu provale Avara i doseljenja južnih Slavena i poglavito Hrvata i sežu sve do duhovnom i materijalnom kulturom raznovrsnijih vremena razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.

Među spomenicima osobitu pozornost privlače znameniti natpis s imenom hrvatskog kneza Branimira iz 888. godine, zatim primjerci germanskog nakita, te ratnička oprema i oružje (5/6. st.), glasovita opeka iz Sirmija (ant. Sirmium) – svjedočanstvo avarskog osvajanja ovog važnog kasnoantičkog grada (568. god.), znameniti nalaz srebrnog ranobizantskog nakita iz Čađavice (6/7. st.), te nakit i ukrasi “bjelobrdske kulture” (10-12/13. st.) ili još raznovrsniji nakit, oružje, oruđe i alati razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (13-15. st.).

Stručni djelatnici:
dr. sc. Željko Demo, voditelj Odjela, muzejski savjetnik (zeljko.demo@zg.t-com.hr)
Maja Bunčić, viša kustosica (mbuncic@amz.hr)

Izvornik: mrežna stranica AMZ