Počasna nagrada austrijskih knjižara i nakladnika pripala je Miljenku Jergoviću

Udruga austrijskih nakladnika i knjižāra

Predsjednik Udruge austrijskih nakladnika i knjižāra Benedikt Föger 6. rujna 2022. objavio je da je ovogodišnji dobitnik počasne nagrade Udruge austrijskih nakladnika i knjižāra za tolerantnost u mišljenju i djelovanju Miljenko Jergović.

Počasna nagrada najviše je priznanje austrijskih nakladnika i knjižāra što se od 1990. godine dodjeljuje osobama koje su se svojim djelom i angažmanom posebice zalagale za tolerantnost prema susjedima, pripadnicima drugih jezičnih i kulturnih zajednica i na taj način dale važan doprinos suživotu u Europi. 

Kao pisac koji neprestano piše o životu i suživotu ljudi iz svoje regije, bilo da se radi o sadašnjosti ili prošlosti, naglašavajući humanu notu koja se provlači kroz svaku njegovu rečenicu, Miljenko Jergović je ovo priznanje zaista zaslužio. A vjerujemo da će nastaviti sa svojom djelatnošću pisati sa istom ljubavi prema čovjeku koji živi na ovim prostorima, često tragičnom, no uvijek književno potentnim likovima. 

Čestitamo mu na vrijednoj nagradi.