Pjesnik iz Asama

Guna Moran
17. travnja 2021.

Pjesnik iz Asama, Indija, Guna Moran. (sa engleskog prevela Ana Stjelja) Novogodišnja Kamenje počiva stameno čekajući dan koji će ponovo doći Planine gordo streme vrhovimačekajući dan koji više

Pokrenut magazin „Alia Mundi” za kulturnu raznolikost

Nikola Šimić Tonin
18. ožujka 2017.

Književnica, prevoditeljica, novinarka i naučni istraživač, Ana Stjelja, nedavno je pokrenula tiskani magazin “Alia Mundi” koji će promovirati kulturnu raznolikost. Časopis će izlaziti tri puta godišnje. Prvi više