Predavanje o zadarskoj fotografiji između dva svjetska rata

Fotoklub Split

U utorak, 25. listopada u 19 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split u okviru diskurzivnog programa Foto utorka gostovat će povjesničar umjetnosti i kustos Ante Orlović. On će održati zanimljivo predavanje na temu fotografije i fotografskih aktivnosti u Zadru u međuratnom razdoblju. Kako Orlović ističe, “dok se u međuratnom periodu u Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji razvijala nova fotografija, potaknuta inovacijama avangardnih škola, poput Bauhausa, ili fotografa bliskih izričaju nove objektivnosti i fotožurnalista, u Zadru je fotografija obilježena predratnom estetikom te prodorom talijanskog realizma nametnutog radi promoviranja imperijalističke vizije ruralnog života. Radi nametnutog režima, slavila se dekadentna fotografija koju su predvodili Biagio Cigliano, Giulio Parisio i Ivan Jeričević.

Predavanje kontekstualizira povijest zadarske fotografije uzimajući u obzir političku i društvenu situaciju, fotografe, fotografske izložbe i publikacije, raspraviti razmjer prodora i utjecaja modernizma na fotografsku situaciju u Zadru tog vremena i utjecaj koji je izvršio na poslijeratni modernizam.Dvadesetih godina, u vremenu ponovnog otkrivanja fotografije, Zadar ne bilježi ni jedno fotografsko ime ni događaj koji bi se mogli istaknuti. Dramatične promjene u nacionalnoj i socijalnoj strukturi stanovništva sa sobom će odnijeti i mnogobrojne fotografske uspomene, što je početak osiromašenja i uništavanja  bogatih fondova rane zadarske fotografije.

Ante Orlović je povjesničar umjetnosti i kustos. Na Sveučilištu u Zadru diplomirao je jednopredmetni studij povijesti umjetnosti (konzervatorski i muzejsko-galerijski smjer). Na istom sveučilištu, 2019. godine upisao je poslijediplomski studij, a tema su njegove doktorske disertacije međunarodne izložbe fotografije u europskom i svjetskom kontekstu te odjeci međunarodnih strujanja na nacionalnu fotografiju. Živi i radi u Zagrebu.

Program je realiziran uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija i Grada Splita te je dio programa »Redovni godišnji program udruge Fotoklub Split« koji se financira iz sredstava podrške Zaklade Kultura nova.