Otvorene prijave za Galeriju SC!

Otvoren je poziv za prijavu samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performansa, kustoske koncepcije, interdisciplinarne projekte za program Galerije SC u 2022. godini.

Prijaviti se mogu i projekti za druge prostore SC-a (Kiosk, Caffe ITD-a, predvorje Kina,…).

Programske smjernice Galerije SC posebno podržavaju mlade autore!

Rok za prijave je 10. srpnja 2021.

Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na Internet stranicama www.sczg.unizg.hrNepotpune, zakašnjele i nepravilne prijave neće se razmatrati.

Informacije na tel. 385 1 4593 602, galerija@sczg.hr

Poveznicu na vašu prijavu (kako je navedeno u prijavnici) šaljite na e-mail adresu: galerija@sczg.hr s naznakom: Natječaj 2022.

ili na poštansku adresu:

Galerija SC (Natječaj 2022.)
Savska 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska