Neki stari klinci – interaktivna izložba igračaka u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Studenti Akademije za umjetnost i kulturu priređuju interaktivnu izložbu dječjih igračaka koje su obilježile odrastanje generacije 90-tih.

 „Neki stari klinci“ interaktivna je izložba osmišljena u obliku pop-up muzeja koja će se održati 20. siječnja 2022. god. u Osijeku u prostorima Rektorata (Trg Svetog Trojstva 3) s početkom u 18 sati. Izložba je u potpunosti osmišljena od strane kreativnih studenata druge godine diplomskog studija smjerova Medija i odnosa s javnošću, Menadžmenata u kulturi i kreativnim industrijama te Modula dizajna digitalnih interakcija koji u sklopu kolegija Transdisciplinarni projekti i studijskog usavršavanja, pod vodstvom mentora dr. sc. Igora Mavrina i mentorice Maje Haršanji, preuzimaju odgovornost o svim organizacijskim i logističkim strukturama kao i o provođenju svih komunikacijskih aktivnosti, što znači da su studenti dobili priliku samostalno organizirati čitav događaj.

Organizacija projektnog događaja kao jednodnevne izložbe osmišljena je sa svrhom da posjetitelji ne budu samo pasivni gledatelji nego da sami postanu kreatorima i aktivnim sudionicima tako što će svojom aktivnošću te vlastitim izlošcima koje će donirati ili posuditi postaviti temelj izložbe.

Izložbom će se predstaviti neke od najpoznatijih i nezaboravnih igara i igračaka koje su obilježile djetinjstvo milenijalaca te je program prilagođen svim dobnim skupinama, a koncepcijski obuhvaća kombinaciju edukativne i zabavne funkcije.

Temeljni cilj izložbe „Neki stari klinci“ jest realizacija interesa i ideja kreativnih studenata preko kojih će se promicati obrazovne vrijednosti koje njeguju umjetničku i humanističku tradiciju te istovremeno čuvaju kulturološke i umjetničke posebnosti.