Natječaj za književnu nagradu “Tea Benčić Rimay”

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

 1. Natječaj raspisuje Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 
 2. Nagrada “Tea Benčić Rimay“ dodjeljuje se u svrhu poticanja književnog stvaralaštva te kao doprinos potpori i vrjednovanju najboljih književnih ostvarenja za pjesmu u prozi 
 3. Na natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske koji pišu hrvatskim književnim jezikom 
 4. Na natječaj se šalje rukopis neobjavljene zbirke pjesama u prozi
 5. Natječaj je otvoren od 3. listopada 2018. godine do 3. studenoga 2018. godine
  Rukopise koji zadovoljavaju uvjete natječaja ocijenit će Prosudbeno povjerenstvo do 30. studenoga 2018. godine
 6. Natječaj je anoniman, stoga sve rukopise treba poslati u 3 primjerka i na CD-u, označene šifrom
 7. Rješenje šifre i podatke o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail i kratki životopis) treba priložiti u zasebnoj, zatvorenoj koverti
 8. Rukopisi poslani na natječaj se ne vraćaju
 9. Nagrada se sastoji od objavljivanja nagrađenog rukopisa i novčanog iznosa od 3.000,00 kn
 10. Rezultati natječaja bit će objavljeni 3. prosinca 2018. godine na mrežnoj stranici Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak (www.nkc-sisak.hr)
 11. Dodjela književne nagrade „Tea Benčić Rimay“ bit će upriličena na svečanosti dana 7. prosinca 2018. godine
 12. Rukopise dostaviti na adresu:
  Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
  (Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“)
  Rimska ulica 27
  44000 Sisak