Moj put

Valentina Milačić

grayscale photo of road
Photo by Jan Kroon on Pexels.com

MOJ PUT

Moj put je usavršio
moje vrline i mane.

” Med u žuč”,
plimu u oseku
 preobratio.

Rezervisao strpljivost 
na autobuskoj stanici,
u pravcu
romantičarske vjetrometine,

sa vjerujućim pogledom 
na jutro
između ravnice i planine.


NAGRADA

Za neposlušnost srca,
licitarski oblik duše
izbjelasan 
vjerovatnoćom neponovljivosti.

Nagrada za putopis,
mrvu zime,
šumu opkoljenu 
koracima našim.

Za usnen zaplet,
za spoj nebeskog 
sa želučanom kiselinom

koja cijedi
svaki kamen

i u grlo vraća.


SVEDENA BOL

Bol – 

kad ne boli
 ništa,

a boli sve. 


PROZORI LJETA

Ljeto je na salašima,
planinama, morima.

Ljeto je u sutonima,
zatonima,
na čardacima
u suncokretima.

Ljeto je u dubinama
daljinama,
prostranstvima
visinama.

Ljeto je
u tananim mislima,
u sjenci zalutalog damara
s jutrom boje lavande.

Ljeto je 
na površini tvojih dlanova
i na vjetrometini moje čežnje.


SVAKI PROZOR, JEDAN ČOVJEK

Prozor je,
spužva,
sito, 
upaljač,
rastvarač misli.

Prozor je,
brod, 
izvor, 
korijen,
tok, 
hod.

Svaki prozor –
jedan čovjek.


PJESMA NA ŽICI

Nemam šifru
da otvorim tvoje nebo.

Ja sam
pjesma na žici.


NA OBALI RIJEKE

Galebovi 
listaju
valove,
krune 
vazduh 
u napitak.

Uzimam čašu 
i nazdravljam.


IDEJA

Ti si ideja,
o kiši koja pljušti
o kiši koja ne pada
o kiši koja pada kao po kap
o kiši koja će padati.

Ti si ideja,
kamena i sjene
uslišenih godišnjih doba 
u hodočašću osmijeha.

Ti si ideja ravnice
o temi planine.

Beskrajan  
vidokrug sna.