Međunarodni konkurs poezije i video poezije

 
Međunarodni konkurs poezije i video-poezije „Glas pesnika“ na temu mira – Dignite se na noge graditelji mira. Mogu učestvovati svi italijanski i strani autori od 18 godina pa nadalje. Konkurs je otvoren do 20. novembra 2016. godine.
PRAVILNIK:
Nagrada predviđa 3 sekcije a na temu MIRA: „Dignite se na noge graditelji mira“ što je podsticaj don Tonina Bello, pokrovitelja mira i dijaloga.
Nisu dozvoljeni sadržaji: rasističke prirode, uvredljivi, oni koji povređuju tuđ ponos, oni što se odnose na politiku ili oni erotskog karaktera.
Učestvovanje na konkursu je besplatno kao i uključenje finalista na You Tube.
Za učestvovanje od autora se traži da pošalje poeziju napisanu u Word-u, font Times New Roman, veličina 12, sa temom koja govori o miru i dijalogu među narodima. Video može da traje maksimum 3 minuta, može biti realizovan u formatu: avi/ mpeg (1-2-4) / .mov / flv / wmv sa mini podlogom dv / dvd / cd – r.
Tekst mobiti recitovanje ili pisane reči koje ili klize ili su u podnaslovima. U slučaju da je pesma na  dijalektu podnaslovi su obavezni.
Za video ili muzički sadržaj obavezno je priložiti potvrdu da je delo lično.
Video POEZIJA – može biti realizovana od strane jednog ili dva autora (jedan za svaki deo videa): u svakom slučaju sud će se doneti za celokupno delo „in toto“ a nagrada je jedinstvena.
Foto – POEZIJA – objavljena ili ne objavljena, može se staviti tekst preko slike ili sa strane slike u boji ili crno bele (maksimum dva dela) Dodati u word tekst poezije. Smatraju se važećim i dela objavljena u ličnom ili javnom Network-u, Internetu, Blogu ako ne krše prava autora.
POEZIJA mora imati najviše 30 redova objavljenih ili neojavljenih.
Autor mora poslati svoju Video poeziju do 20. novembra 2016. (važeći će biti datum pošiljke) kao i Foto poeziju i poeziju koje se neće vraćati, nadalje mora poslati list učestvovanja popunjen u svim delovima, a što sadrži ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona, poezija napisana u word-u. List mora takođe da sadrži dozvolu autora Kulturnom Udruženju Verbumlandiart da može da upotrebi lične podatke a u cilju pravilnog održavanja svih faza selekcije nagrade. Sav materijal se mora poslati na adresu e-mail: verbumlandiar2t@gmail.com  i mora biti naznačeno  –  PREMIO INTERNAZIONALE „La voce dei Poeti“
Za vrednovanje dela će se uzeti u obzir sledeće: originalnost, metrika i kako je autor uspeo u igri sa emocijama.
Sastav komisije koja odlučuje i daje svoj konačan sud a koji je definitivan i neopoziv se sastoji od:
Wojtek Pankiewicz
Rosa Tomasone
Stefano Murciano
Aldo Augieri
Goffredo Palmerini
ŽIRI ZA SRPSKI JEZIK:
Slavica Pejović
Milisav Milenković
Saradnik
Mirjana Dobrilla
* Pobednici će biti nagrađeni 16. decembra 2016 u Leću sa plaketom i diplomom
* Za svaku drugu eventualnu informaciju poslati e-mail verbumlandiart2@gmail.com ili zvati na telefone: 338 6341006, 329 9744172, 338 2433222