IX. hrvatski trijenale akvarela

Galerija PM

utorak, 5.7. u 20.00 u PM, Doma hrvatskih likovnih umjetnika otvorit će se IX. hrvatski trijenale akvarela.

Svrha hrvatskog trijenala akvarela jest pružiti uvid u svojstva i značajke akvarela kao likovne tehnike i discipline, prikazati najnovija djela nastala u Hrvatskoj u posljednje tri godine, upozoriti na imena i nove autorske darovitosti. Hrvatski trijenale akvarela održava se svake treće godine, počevši od 1998. godine.

Izložba se ove godine postavlja u tri galerijska prostora. Premijerno je predstavljena u Galeriji „Vjekoslav Karas“ u Karlovcu od 18.05. – 26.06., u Galeriji PM Doma HDLU u Zagrebu Trijenale akvarela otvara se 5. srpnja 2022., a u Galeriji Ružić u Slavonskom Brodu Trijenale će biti predstavljeno 23. rujna 2022.

‘’… Velika otkupna nagrada 9. hrvatskog trijenala akvarela pripala je Damiru Facanu Grdiši (Zagreb, 1965.) za akvarel „Jutarnje stube“ (2022.), djelo koje u mnogim fragmentima predstavlja simbolički našu svakodnevicu. Umjetnik je 1990. diplomirao slikarstvo na ALU u klasi profesora Ive Friščića, i stvorio je do danas iznimno halucinantan i fantazmagoričan vizualni svijet, u kojemu se na nadrealističkim temeljima dalje razvija ideja simultanih paralelnih svjetova.…’’

Iz predgovora kataloga 9. hrvatskog trijenala akvarela – Iva Körbler

Izlažu:

Nenad Opačić, Gordana Špoljar Andrašić, Krunoslav Vuković, Maja Bachler, Mirela Blažević, Damir Facan – Grdiša, Josip Šimić, Vanda Jurković, Sonja Đurić, Karina Sladović, Andrija Girardi, Melita Kraus, Ana Kelin, Lili Gluić, Jadranka Fatur, Alenka Tominac, Vladimir Bašić Šoto, Iva Štefanac, Monika Meglić, Zdravko Milić, Ivica Malčić, Božidar Špikić, Nikolina Bakale Opat, Branimir Pešut, Zvonko Petanović, Tomislav Šilipetar, Ivana Ožetski, Dubravka Kanjski, Goran Zlatarić, Alfred (Freddy) Krupa, Lidija Maček Stanić, Zlatko Kozina, Nikolina Žabčić, Petar Ujević, Josip Majić, Ivan Škrtić, Dominik Baričević, Petra Šabić, Ana Gezi, Zoran Durbić, Tea Nucak, Bartol Galović, Mateja Rusak, Milorad Rupčić, Dejan Kljun, Svebor Vidmar, Pero Skvrce, Ena Antunović, Goran Žigolić  Žigi, Nikolina Šimunović, Lydia Patafta, Ivan Katić, Matea Škrtić, Jagor Bučan, Bruno Paladin, Olena Sokolovska, Ninoslava Počuča, Nenad Jalšovec, Lucija Šubić, Branka Škifić Riđički, Đurđa Merle, Tea Hatadi, Lora Elezović, Marija Tomaz, Andrej Tomić, Sunčica Balažic Stjepanović, Paolo Patrick Hrga, Marta Katavić, Bruno Bulaja, Boris Kordić, Mirna Kutleša, Rebecca Đuran-Šilėnas, Lea Čeč, Živko Toplak, Siniša Reberski, Zdravko Krešić, Gabrijela Perak, Zvonimir Perak, Dijana Dimov, Mia Matijević Akrap, Saša Živković, Hrvoje Marko Peruzović, Lea Popinjač, Borna Demel, Danko Friščić, Ivana Vulić, Branka Dubovac, Petra Ružić, Nada Zec-Ivanović, Predrag Lešić, Davor Lucianović, Alen Matijašević, Zoran Kakša, Petra Kovačić, Koraljka Rajn, Dražen Pavlović, Marin Sovar, Duje Šuvar, Helena Schultheis, Nada Bogdanović, Biserka Lovnički, Srećko Planinić, Josip Švaljek, Antun Boris Švaljek, Ratko Janjić Jobo, Petar Dolić, Anton Vrlić, Josip Ivančić

Izložbu financijski podupiru Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Karlovac i Grad Slavonski Brod.