Boris Guina : Reflexion

Muzej za umjetnost i obrt

Guina City, 2016

30.03.2017. – 30.04.2017. – Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 11, Zagreb

Pozicija slikara srednje generacije Borisa Guine na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni utvrđena je kroz autorski kontinuitet jasno profilirane poetike koja se od prvih izložbenih nastupa početkom devedesetih do danas nije radikalno mijenjala, iako je dosljedno nadograđivana kroz likovna istraživanja prijašnjih iskustva. Njegova su estetska uporišta prepoznatljiva u nasljedovanju ekspresionističkog i enformelističkog kao i gestualnog slikarstva,što znači da je autorski pristup bazirao na izražavanju prvenstvenoizravnih energetskih poticaja koji sudjeluju u izgradnji slojevitih, teksturnih titraja čisto formalnih sastavnica slike, više nego nego poetskim, idejnim ili svakako najdalje od njegovih pobuda, literarnimsadržajima. Poticaje prikuplja iz svijeta podsvjesnog i iracionalnog, s naglašeno lirskim senzibilitetom za oživljavanje površine slike kao realizacijenataloženih slojeva i struktura – vidljivih ili naslućenih, prepoznatljivih ili zamagljenjih, svježih ili usahlih tragova geste. Kompoziciju učvršćuje silovitim zamasima, isprekidanim crticama, kružnim i nepravilnim linijama, točkastim udarcima kista, grebanjem i struganjem, špricanjem i prolijevanjem boje, zbog čega bogatstvom likovnih slojeva naglašava materičnost slike, ali i unosi asocijativne i simboličke spletove čija se napetost gradi oko odnosa između vitalne nepredvidivosti slobodnog kretanja razlivene boje i programirane organizacije strukturalnog uzorka, koji ima tendenciju serijskom ponavljanju. Iz bogatog likovnog naslijeđa na koje se svojim odabirom metode Guina referira spomenimo, primjerice određenu srodnost sa stvaralaštvom Rudolfa Sablića koju je moguće uočiti u smislu autorske autrentičnosti uzemljene u nepromjenjivim ludičkim premisama,a opet podatnim za beskrajne mutacije.

Ovom izložbom u Muzeju za umjetnost i obrt Guina će predstaviti odabir recentnijih radova s određenim retrospektivnim uvidom u ranije cikluse što će omogućiti publici jasniji uvid u specifičnost autorske poetike i specifičnost koninuiteta njegove likovne ideje i kreativnih istraživanja.

Boris Guina (Zagreb, 1959.) diplomirao je slikarstvo na The Nordeast London Polytechnic University 1986. godine. Nakon boravka u Beču (1992./93.) nastanio se u Zagrebu gdje se bavi i uređenjem interijera. Na likovnoj sceni je prisutan od početka 1990-ih godina, a do danas je izlagao na skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu te je dobitnik međunarodne nagrade Premio Lissone (2003.).

 

izvornik: mrežne stranice MUO, Zagreb