Ustav

Reflektor teatar

Utorak, 23. april. 2024. u 20 sati, Scena Reflektor teatra, Dorćol Platz.

POZORIŠNA PREDSTAVA „USTAV“ u režiji Vojislava Arsića, nastala je kroz višemesečni edukativni i istraživački proces, tokom koga su glumci, glumice i ko-autorski tim, čitali i analizirali Ustav Republike Srbije i zvanične, srednjoškolske udžbenike iz predmeta Ustav i prava građana. Zajedno sa ekspertima i eksperkinjama iz oblasti društvenih, političkih i pravnih nauka, umetnici/e su analizirali najviši pravni akt države u kojoj žive, a s ciljem da kreiraju edukativnu, pozorišnu predstavu, koja će publici pomoći da razume poredak i ključna prava i obaveze svih građana i građanki Republike Srbije.

Predstava „USTAV“ za cilj ima da nadomesti nedostatak pravnog i političkog obrazovanja u zvaničnom prosvetnom sistemu Republike Srbije, a posebno u kurikulumima umetničkih fakulteta. Takođe, predstava je povod za uspostavljanje šireg društvenog dijaloga, među građanima i građankama, kao nosiocima suverenosti Republike Srbije.

Teme kojima se predstava „Ustav“ posebno bavi, vezane su za Ustavom određena državna obeležja; podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kao i recentne primere kršenja Ustava Republike Srbije, u našem društvu. Ideja predstave temelji se na konceptu aktivnih građana, kao čuvara demokratije, na građanskoj odgovornosti i preispitivanju patriotskih sentimenata, koji neretko počivaju na nepoznavanju osnovnih činjenica o pravnom poretku države u kojoj živimo.

Predstava je nastala u koprodukciji Grupe Grupe iz Kraljeva i Reflektor teatra, iz Beograda, a glumci i glumice izabrani su putem javne audicije za sve zainteresovane umetnike/ce, voljne da uče o Ustavu Republike Srbije, pravnoj i političkoj kulturi građana.

Koncept i režija: Vojkan Arsić

Glume: Milena Božić, Đorđe Živadinović Grgur, Mladen Milojković, Lazar Nikolić, Katarina Živković

Ulaznice