Zalogaj poezije u Sarajevu

Zalogaj poezije u Sarajevu
29. svibnja 2018.

Gostujuće izdanje ”Zalogaja poezije” u Sarajevu Članovi i suradnici poetske tribine ”Zalogaj poezije”, okupljeni oko Sisačke udruge za promicanje alternativne i urbane kulture SUPAUK, održali su u više

A čija sam ja? Ljubavna ili državna?

Ferida Duraković
26. siječnja 2017.

Izbor iz knjige Kao kiša u japanskim filmovima, Sarajevo 2017.     NA KLUPI U PARKU DJEČACI LJUBE DJEVOJČICE     A na televizoru njihovi roditelji ostavljaju više