Odvalimo se poezijom

Bolsko lito
17. kolovoza 2023.

Pjesnički festival „Odvalimo se poezijom“ u Bolu na Braču,18. – 20. kolovoza 2023. godine Mali otočki pjesnički festival „Odvalimo se poezijom“ sedmu godinu za redom održava se više

Proglas

Goran Milaković
23. veljače 2017.

oklopni milakovići ona ga na rane previja i maltretira da ozdravi decilitar unučjeg urina popiti u bijeloj glini recimo breskvičja srca sa sto posto petroleja ili prah više