Proglas

Goran Milaković
23. veljače 2017.

oklopni milakovići ona ga na rane previja i maltretira da ozdravi decilitar unučjeg urina popiti u bijeloj glini recimo breskvičja srca sa sto posto petroleja ili prah više