Balkanska rapsodija

Ana Nikvul
16. rujna 2017.

ratnica bila je seme proklijalo iz krvi na crnici koje se borilo za svetlo a pre toga je vodila levo krilo velikih mačeva na kosovu i grom više