Studentska keramičarska radionica- raKUA 2022.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Studentska keramičarska radionica- raKUA 2022. usmjerena je na edukativno-istraživačke prakse kako bi se obogatile komunikacijske i edukacijske komponente u području suvremene keramike. Na radionici će se sudionici baviti izradom umjetničkih predmeta u mediju keramike, a osnovna polazišta su eksperimentiranje tehnikom raku. Raku je japanska tehnika glaziranja i paljenja keramike koja potječe još iz 16. stoljeća. Predmeti zagrijani na 960°C, prekrivaju se lako zapaljivim materijalima kao što su piljevina, suho lišće, slama… Kako materijal gori bez prisustva kisika, dolazi do redukcije kisika pri čemu dolazi do posebnih efekata na glazuri, kakvi se ne mogu proizvesti niti jednom drugom tehnikom. Svaki predmet izrađen u raku tehnici jedinstven je i neponovljiv. Ovom tradicionalnom tehnikom i predmetima koje će studenti izraditi, formuliraju se relacije između tradicionalne keramike i suvremene umjetnosti. Medij keramike u ovom segmentu sagledava se kao dio vizualne umjetnosti, u sklopu današnje suvremene umjetničke prakse. Ova radionica sudionicima nudi beskrajne mogućnosti oblikovanja i promišljanja o odnosu forme, volumena, prostora, strukture, konstrukcije, a osim toga i odnosu kemijskih procesa koji se događaju u završnoj fazi izrade predmeta tehnikom raku. Ovaj projekt usmjeren je na suvremeni vizualni diskurs temeljen na eksperimentiranju i time se otvaraju različite mogućnosti izričaja i potenciranja estetike medija keramike, u tom smislu obogaćenjem likovnog područja, proširenjem i očuvanjem kulturnih i tradicionalnih pristupa likovnoj umjetnosti. 

Projekt sadrži mnogo različitih faza, od izrade predmeta do paljenja istih, zbog čega je početak bio 7.2.2022. a trajat će do 10.6.2022. U ponedjeljak, 28.3.2022. održat će se jedna od faza projekta, prvo paljenje keramike u raku peći. 

Sudionici radionice su umjetnica Maja Zdelar i studenti diplomskog studija Vizualne umjetnosti i Likovne kulture odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost: Manuela Babić, Josip Pratnemer, Valentina Damjanović, Juraj Živković, Rebeka Bošnjaković, Dijana Kuna i Ivona Malčić. Voditeljica radionice je umjetnička suradnica dr. art. Margareta Lekić, a suradnici na projektu su dr. art. izv. prof. Tihomir Matijević i asistentica Josipa Stojanović.