Projekt Suhozidi: trag u krajoliku ili zaboravljena kulturna baština

HDLU

Prezentacija projekta, Knežev dvor, Pag, utorak, 29.6.2021.

U suradnji umjetnika i umjetničkih društva Hrvatske, Irske i Austrije provodi se projekt Suhozidi: trag u krajoliku ili zaboravljena kulturna baština, koji se oslanja na tradicijsko nasljeđe gradnje suhozida na mediteranskoj/hrvatskoj obali i otocima. Za hrvatski dio projekta, koji se odvija od 23. do 29. lipnja, u grade se land art instalacije na više mjesta duž hrvatske obale Jadrana. Na projektu sudjeluju umjetnici Mark Cullen (Irska), Luise Kloos (Austrija), Ivan Fijolić (Hrvatska), Josip Zanki (Hrvatska) i Anđela Zanki (Hrvatska). etnolozi i kulturni antropolozi Sara Mikelić i Tomislav  Oroz, studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, studenti Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru te učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zadra. Tijekom prvih dana projekta odvila se edukacija gradnje suhozida koju je vodila članica udruge Dragodid, Maja Flajsig, a u narednim danima bit će realizirane umjetničke intervencije na lokacijama projekta: Kožino u Zadru, Paška vrata na otoku Pagu, Nacionalni park Paklenica i Privlaka – Sv. Vid.

Rezultati umjetničkih intervencija bit će predstavljeni 29.6. u Kneževom dvoru u Pagu na otoku Pagu, a same lokacije s land art instalacijama postat će dio land art staze s ciljem podizanja vidljivosti suvremene umjetničke prakse i svijesti o potrebi očuvanja tradicionalne kulturne baštine Hrvatske.

Partnerske institucije i organizacije u projektu su: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, umjetnička organizacija Next iz Graza i Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Općine Privlaka, TZ Grada Paga, TZ Općine Starigrad i Austrijskog kulturnog foruma.

Foto: Sara Mikelić, Josip Zanki, Ivan Fijolić