Prije tebe

Sven Adam Ewin

prije tebe padali su snjegovi

u kojima nisi bila

nisi bila ni u kiši

povremeno bi padao led i stukao ljetinu

nisi bila ni među utučenim žeteocima

 

i pogrebna kolona je prolazila

nije te bilo među ucviljenim

 

lastavice su hranile mlade

ti nisi bila ni mlado

ni lastavica

 

nisi bila

ni prag

ni postelja

ni sentiš šlager

ni jutarnji tramvaj

ni treptaj oka

ni ime bogomoljke

ništa od navedenog nisi bila

 

pa dobro gdje si onda bila cijelo vrijeme o kojemu govorim

a govorim o vremenu u kojemu te nije bilo

jer te još nisam znao?

 

ako te nije bilo prije nego sam te zavolio

kako to da si se odjednom umnožila kao drosophila melanogaster

i odjednom prenaselila sav poznati svijet

tako da samo tebe vidim u svemu?

 

ovo ne pitam vas nego sebe

jer samo ja uporno njegujem otpor

prema jedinom odgovoru