Novi literarni natječaj Udruge Mlada pera

U današnje doba globalizacije iznimno je važno čuvati nacionalni identitet jer se događaju velika ispreplitanja različitih kultura, a da bismo naučili mlade da postanu građani svijeta prvo ih treba naučiti cijeniti svoju vlastitu kulturu i duhovnu baštinu, ali im pokazati i načine poštovanja različitosti drugih kultura.

Tema je za sve uzraste ista jer pojam različitost ima vrlo široko značenje i može se primijeniti na bezbroj područja, pa neka svaki pojedinac piše o onoj temi/području na koje ga pojam različitost prvo ili najviše asocira, ili ga neka radnja najbolje opisuje, ali na svom materinjem jeziku, dijalektu ili čak i umjetnom jeziku koji on smatra važnim u svom životu/razvoju. Bude li to bednjanski dijalekt, latinski ili klingonski jezik, važno je da dobijemo i verziju na hrvatskom jeziku koja odgovara originalu.

PRAVILA NATJEČAJA ZA PROJEKT “RAZLIČITIM JEZICIMA NA ISTOME PUTU”

 •  Organizator projekta je udruga Mlada pera. Unutar projekta raspisuje se natječaj za najkreativniji literarni rad na zadanu temu.
 •  Na natječaju mogu sudjelovati svi osnovnoškolci  Republike Hrvatske.
 •  Svi pristigli radovi bit će objavljeni na portalu Top generacija u posebnoj kategoriji. U izbor ulaze svi radovi pristigli na natječaj u periodu 01.04.2019. – 30.09.2019. godine. Nema ograničenog broja radova po autoru. Najbolji će biti proglašeni do kraja listopada, a zbornik tiskan do kraja studenog 2019. godine.
 •  Žiri čine članovi udruge Mlada pera, jer su oni i osnovali udrugu s namjerom širenja i objavljivanja dječjih literarnih radova te vanjski stručni suradnik.
 •  Radovi se šalju obavezno emailom u doc. ili docx. formatu na email adresu top_generacija@medjimurje.info uz obavezan predmet: Za natječaj Različitim jezicima na istome putu. Uz radove obavezno priložiti potpisanu Suglasnost roditelja za objavu dječjeg literarnog uratka. Suglasnost isprintati i potpisanu od strane roditelja  poslati poštom na

Udruga Mlada pera
Travnik 14
40000 Čakovec

ili  potpisanu skenirati i zajedno s radom poslati na top_generacija@medjimurje.info . Ukoliko se šalje više radova i u različitim terminima, dovoljna je jedna suglasnost.

Radovi će biti objavljeni s imenom i prezimenom autora/ice, razredom i školom.

Radovi mogu biti popraćeni vlastitim autorskim fotografijama ili ilustracijama kao i fotografijama i ilustracijama prijatelja ili rođaka uz njihovu dozvolu. Udruga ne odgovara  za eventualnu povredu autorskih prava nad fotografijama ili ilustracijama.

 • Rad može biti na bilo kojem dijalektu ili jeziku, ali je tada obavezno uz original poslati i prijevod na hrvatskom jeziku za koji se jamči da odgovara originalu.
 • Najbolji autori bit će nagrađeni sa:
  • 1. mjesto: 1.000,00 kn i plaketa Zlatno pero,
  • 2. mjesto: 750,00 kn i plaketa Srebrno pero,
  • 3. mjesto: 500,00 kn i plaketa Brončano pero.

Novčana nagrada se isplaćuje jedino i isključivo na tekući ili žiro-račun dobitnika, odnosno roditelja, odnosno skrbnika. Novčana nagrada se ni u kojem slučaju neće isplatiti na račun škole iz koje dolazi učenik/ca!

 • Objava najboljih radova bit će najkasnije do 31. listopada 2019. godine na službenoj stranici udruge Mlada pera.
 • Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:
  • ako sudionik prekrši ova pravila,
  • ako tekst sudionika nije u skladu s temom Natječaja,
  • ako je ponašanje i rad sudionika uvredljivog ili vulgarnog sadržaja.
 • Udruga Mlada pera zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici udruge.

Prijavom na natječaj slažete sa da je objava Vaših podataka u skladu sa  Zakonom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Gorkić Taradi

Predsjednik Udruge Mlada pera