Natječaj za prijem novih članova

HDLU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga čiji su članovi likovni i multimedijski umjetnici različitih umjetničkih izraza i svih generacija. HDLU je najstarije strukovno udruženje umjetnika, osnovano 1968., koje djeluje na nacionalnoj razini. Sjedište HDLU-a je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Meštrovićevom paviljonu na Trgu žrtava fašizma 16, Zagreb. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika godišnje organizira ili sudjeluje u organizaciji tridesetak izložbi kroz četiri različito profilirana galerijska programa (galerija Bačva, galerija Prsten, galerija PM, galerija Karas), čime pokriva gotovo sve segmente umjetničkog izraza – od velikih nacionalnih i međunarodnih manifestacija, do projekata u novim medijima bliskih eksperimentu.

UVJETI ZA UČLANJENJE

Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
 2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
 3. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.
 

Povrh formalnih preduvjeta, učlanjenje u HDLU temelji se na kvalitativnoj procjeni podnesene dokumentacije o umjetničkom djelovanju prema mišljenju Komisije za primanje u članstvo. 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Temeljem Članka 14. Statua HDLU, prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
 • predlaganje, biranje drugih i mogućnost biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a;
 • zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem;
 • predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a;
 • kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a;
 • pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u;
 • zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci;
 • redovito plaćanje članarine (200,00 kn godišnje).

Stupanjem u HDLU stječe se:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom (potvrde se ne naplaćuju),
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova ,
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
 • pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
 • pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice IAA kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija),
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
 • pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a,
 • pravo na sudjelovanje na natječaju za dvomjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu;
 • pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLU (npr. natječaj za atelje u vlasništvu HDLU, natječaj za rezidencije npr. u okviru EU projekta CreArt, natječaj za umjetničke intervencije i projekte u organizaciji HDLU, i sl.).

KOTIZACIJA

Kotizacija po kandidatu iznosi 350,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun društva  Hrvatska poštanska banka IBAN HR1223900011101025606.

Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 200,00kn.

Kotizacija se ne vraća.
 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Temeljem Članka 13., Statuta HDLU  za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:

 • ispunjenu i potpisanu e-pristupnicu koja je dostupna OVDJE.
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili potvrda o prebivalištu ili boravištu u Republici Hrvatskoj)
 • dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
 • dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (fotografije 10-15 relevantnih radova u mapi A4 formata (originalni radovi se ne prihvaćaju)
 • dokazi o umjetničkom djelovanju: skenirane ili kopirane relevantne stranice iz kataloga, knjiga, časopisa i sl. (molimo ne slati originalna izdanja);
 • dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.

Materijali se dostavljaju u:

 • fizičkom obliku: kandidati su dužni predati ili poslati poštom sve materijale i vizualne priloge isprintane i uredno složene u portfolio (mapa za dokumente A4 formata)*. Prijave u drugim formatima nisu prihvatljive.

i u

 • digitalnom obliku: primjeri video radova (linkovi neki od on-line servisa ili na CD-u ili DVD-u) dostavljaju se dodatno na e-mail tajnistvo@hdlu.hr **

* Napomena: Multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju samo u elektroničkoj formi (linkovi ili CD/DVD).

** Samo prijave koje imaju sve elemente (dokumentacija u portfoliju, e-pristupnica i linkovi/CD/DVD po potrebi) će biti razmatrani. 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave se dostavljaju osobno, poštom u Tajništvu HDLU, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.

Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak 9:00 – 16:00h.

Rok za prijavu: 28.05.2020.

REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.

Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo u sastavu:

 1. Josip Zanki, predsjednik
 2. Antonija Balić Šimrak
 3. Roberta Vilić Stjepanović
 4. Koraljka Kovač Dugandžić
 5. Ivan Fijolić
 6. Petra Lidia Ševeljević

Temeljem Prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr.

Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

UPIS U ČLANSTVO

Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 30. 06. 2020. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU.

Za upis, potrebno je dostaviti:

 • 3 fotografije dimenzija 3×3 cm
 • uplatu članarine (100,00kn – iznos članarine za period 6-12/2020 (pola godine).

Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku, dužni su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini.

POVRAT DOKUMENTACIJE

Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Društva. Po isteku navedenog roka, za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo.

Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem, neće se razmatrati.

KONTAKT OSOBA:

Miran Jurić, voditelj pravno-administrativnih poslova

T: 01/ 46 11 818/819

E:tajnistvo@hdlu.hr