Izložba: Melinda Šefčić – Umjetnost kao terapija

HDLU

Predstavljanje projekta održat će se u utorak, 13.12. u 19.00 sati u galeriji Bačva.

Izložbu možete razgledati 13.12. od 11.00 do 21.00 sat


Crtež kao činitelj i refleksija promjena psihosocijalnog funkcioniranja djece u likovnoj ekspresiji umjetnika

„Likovna umjetnost kao terapija: Crtež kao činitelj i refleksija promjena psihosocijalnog funkcioniranja djece u likovnoj ekspresiji umjetnika“ naslov je istraživačkog likovnog rada Melinde Šefčić, koji se izvodio kao dio predistraživačkog rada za doktorsku disertaciju pod nazivom „Re-humanizacija i re-estetizacija bolničkog prostora: Primjer likovnog rješenja jednog bolničkog odjela”.
Tema likovnog rada bila je istraživanje mogućnosti primjene ekspresivne terapije u preventivnom grupnom radu s djecom te u vlastitom likovnom stvaralaštvu. Optimalan pristup proučavanju umjetnosti kao terapije već je preko stotinu godina predmet prijepora stručnjaka: pedagoga, umjetnika, psihologa i filozofa. Kao što je poznato, mnogi su se psiholozi, neuropsihijatri i umjetnici bavili propitivanjem povezanosti umjetnosti i psihologije te psihoanalizom umjetnika i umjetničkih radova. Art terapija jedna je od danas najprimjenjenijih oblik psihoterapije. Temelji se na ideji da se osobine pojedinaca odražavaju u njihovim likovnim radovima te da stvaralački proces može biti sredstvo izražavanja i terapijske komunikacije.
Melinda je tijekom tri godine istraživačkog rada bila uključena u preventivni grupni rad s djecom osnovnoškolske dobi kao voditeljica likovnog dijela tog programa. Preventivni grupni rad s djecom provodi se korištenjem jasno strukturiranog pristupa koji je prvenstveno namijenjen primarnoj prevenciji poremećaja u ponašanju te psihosocijalnom funkcioniranju djece i mladih. Cilj rada s djecom je da uz pomoć vrlo bogatog kompleksa metoda i tehnika, kao što su: ciljane interakcijske igre, elementi sociodrame i kreativne tehnike poput likovnog, glazbenog ili scenskog izražavanja; dijete iskaže, nacrta i isprazni potisnute negativne emocije te time otkrije i osvjesti pozitivne kvalitete kojih nije bilo svjesno, pri čemu dolazi do osvještavanja i osnaživanja pozitivnih osobina i učvršćivanja onih struktura ličnosti i načina reagiranja koje dijete posjeduje, a kojih nije bilo svjesno.
Praktični dio ovog rada usmjeren je i ograničen na crtež kao ekspresivnu formu uobličavanja emocija te način komunikacije. Crtež zauzima značajno mjesto i ulogu, kako u terapijskom radu, tako i u ovom istraživanju, stoga se uz dječje crteže naglasak stavio i na autonomno likovno stvaralaštvo umjetnice.
Istraživanje je usmjereno na utvrđivanje i procjenu koliko grupni rad s djecom utječe te koliko se reflektira na likovno stvaralaštvo umjetnice i iščitava li se u crtežu djece/korisnika likovni utjecaj voditeljice/umjetnice. Promjene u radu tijekom perioda istraživanja bile su nepredvidive i moguće, a isključivo su se odnosile na razvoj crteža kao formu bilježenja doživljaja svakog grupnog susreta. Radovi su nastajali kroz proces izražavanja i uobličavanja emocija i složenih doživljaja, što se reflektiralo na površinu papira. U ovom se radu nije težilo postizanju visoke estetske razine već postizanju spontane refleksije doživljaja upravo kako se to nalaže i prakticira u samoj Art terapiji.
Koncept izložbe, točnije javne prezentacije, je integriranje nastalih radova u jednu kompleksnu cjelinu, kako bi svi elementi mogli biti sagledani zajedno te kako bi se istraživanje moglo privesti kraju. Rezultati ovog istraživačkog rada biti će izloženi u sklopu doktorske disertacije Melinde Šefčić pod nazivom „Re-humanizacija i re-estetizacija bolničkog prostora: Primjer likovnog rješenja jednog bolničkog odjela”.
Melinda Šefčić rođena je 1986. godine u Subotici u Srbiji. Diplomirala je 2012. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstva. Trenutno studira na doktorskom studiju slikarstva na ALU u Zagrebu. Organizatorica je i moderatorica umjetničkog projekta C.R.T.A. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, te je sudjelovala na umjetničkim festivalima i rezidencijalnim programima u inozemstvu. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva likovnih umjetnika.
Izložba je realizirana uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba.