Istraživačko-avanturistički izazov u Parku skulptura Sisak

Galerija Striegl

Gradska galerija Striegl vas poziva da sudjelujete u ljetnom istraživačko-avanturističkom izazovu u Parku skulptura Sisak!

Do otvaranja HOKU (Holandska kuća – Info centar industrijske baštine), galerija vam priprema izazov u sklopu kojeg će zadatak za sve zainteresirane biti istraživanje Parka skulptura Sisak.

Izazov se sastoji od sljedećeg:

  1. Svaki tjedan, počevši od 12/8/2019, na FB stranici galerije bit će objavljen simbol koji predstavlja točno određenu skulpturu unutar Parka skulptura Sisak u Capragu – ukupno 5 simbola/piktograma za 5 skulptura.
  2. Na temelju objavljenih simbola/piktograma zadatak je sljedeći:
    • da prepoznate o kojoj skulpturi unutar Parka skulptura je riječ,
    • pronađete/locirate je unutar Parka skulptura, fotografirate skulpturu i poželjno sebe zajedno sa skulpturom,
    • i pošaljete na adresu galerije uz navedno ime i prezime autora, naziv skulpture i fotografiju (svaka skulptura koja će biti obuhvaćena izazovom će imati svoju legendu/oznaku s osnovnim podacima o njoj, kao i vizualnu naznaku izazova)
  3. Tražene podatke pošaljite na mail: alma@galerija-striegl.hr

Sve skulpture unutar Parka skulptura Sisak nalaze na cijelom javnom prostoru naselja Caprag u Sisku. Obuhvat Parka skulptura je od križanja Capraške ulice s koridorom pruge Sisak-Karlovac (najzapadnija točka), dalje se proteže na sjeveroistok prateći koridor prije navedene pruge, skreće prugom na jugoistok prema željezničkom kolodvoru Caprag, zaobilazi kolodovor Caprag sa zapadne strane do pružnog prijelaza (najistočnija točka), potom nastavlja ulicom Braće Kavurić nakon glavne porte Željezare Sisak prema zapadu do Capraške ulice i zatim koridorom Capraške ulice prema sjeverozapadu dolazi u ishodišnu točku obuhvata, raskrižje s koridorom pruge Sisak-Karlovac.

Izazov će trajati do 10/9/2019, a pobjednik izazova bit će objavljen na FB stranici Gradske galerije Striegl i na web stranici Gradske galerije Striegl.

Ritam objavljivanja simbola pojedinih skulptura obuhvaćenih izazovom bit će sljedeći:

12/8/2019
19/8/2019
26/8/2019
2/9/2019
6/9/2019

Izazov je ”family friendly” (obiteljska igra pronalaženja i istraživanja) i obilazak skulptura unutar Parka skulptura Sisak je preporučljiv pješice ili biciklom (zbog velikog areala) ili oboje istovremeno.

Sve detalje, informacije, kao i redovitu objavu svakog novog simbola/zadatka, pratite na službenoj FB stranici galerije: