Željka Lovrenčić u Bukureštu predstavila svoje prijevode

Bukurešt

Željka Lovrenčić, Monica Manolachi, Daniel Dragomirescu s Bilosnićevom zbirkom „Odisej“!

U Bukureštu u Rumunjskoj od 24. do 28. lipnja 2019. godine predstavljeno je trojezično (hrvatski, španjolski, rumunjski) izdanje zbirke pjesama podravskih pjesnika Šapat Drave/El Murmullo de Drava/Murmurul Drave, u kojoj su zastupljeni: Enerika Bijač, Milan Frčko, Ivan Golub, Marko Gregur, Božica Jelušić, Maja Kušenić Gjerek, Darko Pero Pernjak, Božidar Prosenjak i Zdravko Seleš. Knjigu je priredila, predgovor napisala i na španjolski prevela Željka Lovrenčić, dok rumunjski prijevod potpisuje Monica Dragomirescu. Tiskana je u Biblioteci Universalis međunarodnog časopisa Horizont Literar Contemporan, kojega uređuje pjesnik Daniel Dragomirescu.

U istoj biblioteci početkom ove godine tiskana je i zbirke pjesama „Odisej“ Tomislava Marijana Bilosnića. Inače Biblioteka Universalis međunarodnog časopisa Horizont Literar Contemporan ranije je objavile i Bilosnićeve zbirke „Tigar“ i „Afrika“. Sve knjige na španjolski prevela je Željka Lovrenčić, a na rumunjski Monica Dragomirescu, a uredio Daniel Dragomirescu, što je i bio povod da se na svečanom predstavljanju antologije podravskih pjesnika pred rumunjskom publikom u Bukureštu spomenu i Bilosnićeva izdanja, uz skoru najavu njihove promocije.

O svemu tome izvještava i časopis Horizont Literar Contemporan koji se distribuira na gotovo sve kontinente – Europu, Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Aziju i Afriku.