Zbirka pjesama „Od jantara i od sunca“

Tomislav Marijan Bilosnić

Početkom studenoga 2022. godine svjetlo dana ugledala je i najnovija zbirka pjesama Tomislava Marijana Bilosnića Od jantara i od sunca, koja je jedanaesto izdanje ovog autora u njegovoj jubilarnoj godini. Ova zbirka ujedno je i 158 knjiga ovog plodnog i svestranog književnika i slikara. Još je za napomenuti da su tijekom 2022. godine o Bilosniću i njegovu pjesništvu izišla i dva posebna izdanja, jedno u Austriji pod naslovom Jubilarni spis, a drugo u Rumunjskoj naslovljeno Tigar među koricama knjige.

Zbirka Od jantara i od sunca obima 144 stranice podijeljena je na pet poglavlja, uvodno poglavlje naslovljeno Pčela, cvrčak i mrav na krilima leptira, te poglavlja Cvrčak, Mrav, Pčela i Leptir, iz čega je i razvidna i pjesnička tema ove, u svakome slučaju, nesvakidašnje zbirke.

U predgovoru zbirci pjesama Od jantara i od sunca, novoj knjizi lirike okrenute otkrivanju fenomenološke slike svijeta iz pera Tomislava Marijana Bilosnića, njezina urednica izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević bilježi: „Da nije riječ o pjesniku koji se već od zarana svoju poetiku gradi na tematizaciji svijeta bilja i životinja, zasigurno bi ova zbirka koja u svojoj motivskoj perspektivi kukce, najsitnije od sitnijih, najnezamjetnije od nezamjetnih, bila potpuno iznenađenje. Međutim, ona to nije jer u svakom smislu nastavlja i nadograđuje Bilosnićevu poetiku opjevavanja svijeta koji ga okružuje. Ako je pjesnička zbirka Tigar slika pjesnika koji se poput tigrovski ugrožene životinjske vrste bori za opstanak u apsolutno materijaliziranom svijetu igrom slika, simbola i metafora onda je ova pjesnička zbirka posvećena kukcima, slika pjesnika koji promatra sićušne životinjske vrste kako na svojim krilima, plećima, ljušturama i ticalima nose sudbinu svijeta. Svaka od pojedinih vrsta insekata – cvrčak, mrav, pčela i leptir – zapravo su arhetipski duboke simbolične slike ljudskoga opstanka i trajanja. Oni prostor života kreiraju kao središte u kojem se spaja zemaljsko (mrav) i astralno (cvrčak), ezoterično (pčela) i senzualno (leptir). Prožimanjem tematskih ciklusa posvećenih kukcima pjesnik Bilosnić izgrađuje metaforičku svijest o neprekinutom lancu života – kao što je najsitnija pčela odgovorna za prehranu cijeloga Planeta ili mrav za život prašume ili leptir za cvjetanje livada, tako je vidljiv i nevidljiv svijet tjelesnoga i duhovnoga usmjeren jedan na drugoga. U podivljaloj civilizaciji materijalizma, bolesti i ratova, čovjek – odabrani čitatelj Bilosnićevih pjesama posvetiti će se meditaciji nad ljepotom života malenih. Malenih koji simboliziraju sunce, malenih čiji su tragovi u plemenitom jantaru znak opstanka civilizacija dalekih povijesti. Pjesnička knjiga „Od jantara i od sunca“ zapravo je knjiga lauda životu i ljubavi, i to u svim njegovim oblicima i pojavama“. 

Uz djelomičnu potporu Zadarske županije zbirka je tiskana u izdanju zadarske izdavačke kuće 3000 godine Za dar. Po već ustaljenom običaju, kad je riječ o Bilosnićevim knjigama, sam autor ih i likovno oprema, pa tako potpisuje naslovnicu i ilustracije i u ovoj knjizi, koju je grafički obradila Marija Marfat.