ART-ACT-BOX: Performativnost izložbe

Gradska galerija Striegl
12. studenoga 2018.

Utorak, 13.11.2018. u 19.00, Gradska Galerija Striegl, Sisak Prepoznajući u konceptualnim radovima 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća kreativne taktike koje i danas mogu biti alati aktivacije više