Glasnik

Zorica Bajin Djukanović
17. svibnja 2021.

SILVI  I  JA             za Silviju Plat Ne brini Silvija uspevam da čujem kako vežbaš noćno škrgutanje zubima Tu u zimskoj tami smešten je slušni aparatza hroničnu više