Elipsa

Maja Sabljak
6. travnja 2017.

Elipsa Svaki put kada zagrizeš moje srce, ono se rasprsne poput crvene naranče, U krvavim slapovima slijeva ti se niz grlo I umire na mekom jastuku utrobe. više