Franz Kafka: Dvorac

Boris Bosančić
7. prosinca 2016.

Prije no što će započeti pisati Dvorac, Kafku je proželo osjećanje da za života neće dosegnuti njegov smisao. Čini se da je Dvorac proizišao upravo iz tog više