Mile Stojić i Dragoslav Dedović na sarajevskom Bookstanu

Mile Stojić i Dragoslav Dedović
30. lipnja 2017.

Od 4. do 7. srpnja u Sarajevu će se održati drugi Internacionalni festival književnosti Bookstan.
Prema konceptu prvog festivala organizatori su složili dinamičan i aktualan program. Većina predstavljanja više