Odgoj

Bartul Vuksan-Ćusa
10. listopada 2016.

ŽENA U TRAMVAJU Potraćeno vrijeme Traži Ogledalo U licima Drugih. Zubi Koji su Progutali Vlastiti život, Lašte se Prijezirom. Gorka je Propovijed Propuštenog života, Posebno Kad slušaš više