Noć knjige 2024.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Radionica: Biblioterapijsko čitanje u izazovnim vremenima. Voditeljice: Ljiljana Sabljak i Dunja Marija Gabriel. Održava se u petak, 19. travnja 2024. u 18 h • Klinika za kreativnost, Crkvena 21


LJILJANA SABLJAK, doktorica informacijskih i komunikacijskih znanosti, knjižničarska savjetnica. Dvadeset godina aktivno se bavi suodnosom knjižničar-knjiga-korisnik u okviru sociologije čitanja tzv. vođenim čitanjem, te poticanjem kreativnosti čitanjem – biblioterapija. Autorica je dvaju priručnika i stotinjak stručnih i znanstvenih radova te suautorica četiri projekata s područja psihosocijalnog pristupa čitanju. Članica je više međunarodnih i domaćih udruga, primjerice ILA- e, IFLA-Odbora za narodne knjižnice, HČD-a, HKD-a. U Hrvatskome čitateljskom društvu obnašala do 2005. godine funkciju dopredsjednice, a u Hrvatskome knjižničarskom društvu do 2008. predsjednice Sekcije za narodne knjižnice i predsjednice Komisije za čitanje, koju je i osnovala. Održala brojna izlaganja i radionice u zemlji i inozemstvu za knjižničare i sve one koji se bave poučavanjem i promicanjem čitanja, pismenosti i očuvanja nacionalne kulture i tradicije. Za svoj rad višestruko je nagrađivana u zemlji i inozemstvu, među kojima najvišom nagradom u struci – Kukuljevićevom poveljom, nagradom Međunarodne čitateljske udruge za promicanje inovacija u čitanju u Europi i svijetu, te odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

DUNJA MARIJA GABRIEL, knjižničarska savjetnica, od 2012. radi kao savjetnica za narodne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (NSK). Od 2013. organizira Savjetovanje za narodne knjižnice kao najveću nacionalnu i međunarodnu konferenciju narodnih knjižničara koja se odvija svake dvije godine. Od 2022. aktivno sudjeluje u radu EBLIDA-e (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) i NAPLE foruma (National Authorities on Public Libraries in Europe) koji su usmjereni na jačanje i povezivanje europskih knjižnica te njihovu blisku suradnju. Od 2005. u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) u NSK održava tečajeve i radionice o knjižničnim uslugama za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama te tečajeve za narodne knjižnice o knjižničnoj statistici i upisniku knjižnica u RH. Objavljuje stručne i znanstvene radove, organizira domaće i međunarodne skupove te surađuje s domaćim i inozemnim stručnjacima na unapređenju rada narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Od 1994. godine članica je Zagrebačkog knjižničarskog društva i njegova predsjednica od 2004. do 2008. Posljednjih trideset godina aktivno sudjeluje u radu Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), a 2001. godine osnovala je HKD-ovu Komisiju za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama te aktivno sudjeluje u organizaciji skupove Komisije i prijevoda međunarodnih dokumenata i smjernica za navedenu skupinu korisnika. Osmislila je i pokrenula aktivnosti na organiziranju HKD-ove Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ i obavljala poslove zamjenice voditeljice Kampanje (2016.-2021.) te i dalje aktivno radi na provođenju Kampanje. Sudjeluje u radu Stručnog odbora HKD-a, Sekcije za narodne knjižnice i Komisije za narodne knjižnice. Bila je predstavnica HKD-a u Stalnom odboru međunarodne IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama (2005.-2017.) te autorica većeg broja prezentacija i radova održanih na IFLA-inim konferencijama i Svjetskim knjižničarskim i informacijskim kongresima.

Saznajte više