Konkurs za roman na temu Dulsinejina priča

udruženje Oksimoron

U okviru projekta „Drugi glas“, udruženje Oksimoron raspisuje regionalni konkurs za originalni, neobjavljeni roman na temu – Dulsinejina priča.
Konkurs se raspisuje povodom 400 godina od smrti Migela de Servantesa.
Na konkurs se mogu slati prilozi pisani na srpskom ili srodnim jezicima koji se razumeju bez prevoda.
Pravo učešća nije ograničeno državljanstvom, boravištem ili godinama života.
Oksimoron će objaviti i promovisati najuspeliji roman, što je ujedno i nagrada konkursa.

Rok i način slanja
Tekst romana se dostavlja isključivo poštom u tri otkucana ili odštampana primerka. Rukopisi se ne vraćaju.
Može biti obima do 300 strana (oko 30 redova po stranici, ukupno najviše 540.000 slovnih znakova, uključujući razmake).
Ne sme biti prethodno objavljen ni u štampanom ni u elektronskom obliku.
Radovi se potpisuju imenom i prezimenom, bez šifre.
Rok za slanje je 22. april 2017. godine.

Radovi se dostavljaju na adresu:
Ljiljana Dragaš
predsednik udruženja Oksimoron
11101 Beograd 1
Post restant
Molim vas da nas o slanju rukopisa obavestite mejlom na: oksimoron2012@gmail.com