Hrvatski pjesnici u antologiji posvećenoj svetom Ivanu od križa

Tomislav Marijan Bilosnić

U programu 22. susreta iberoameričkih pjesnika koji se održao u španjolskom sveučilišnom gradu  Salamanci od 14. do 17. listopada 2019. godine predstavljena je antologija „Llama de Amor Viva“ (“Plam ljubavi vječne“) u kojoj su zastupljeni i hrvatski autori: Željka Lovrenčić, Lana Derkač, Davor Šalat i Tomislav Marijan Bilosnić.

Antologija, kao i program susreta ovoga su puta bili posvećeni pjesniku svetom Ivanu od Križa, koji je studirao na Sveučilištu u Salamanci, inače zaštitniku pjesnika španjolskoga govornog područja. Antologija „Llama de Amor Viva“ na 266 stranica donosi pjesme svetog Ivana od Križa, te njegove pjesme prevedene na druge jezike, kao i pjesme hispanskih i svjetskih pjesnika posvećene svetom Ivanu od Križa.

Pjesma svetog Ivana od Križa „Plam žive ljubavi“ u antologije je zastupljena u prijevodu poznate hrvatske hispanistice dr. sc. Željke Lovrenčić. Sudionici Susreta zastupljeni su po jednom pjesmom, Lana Derkač pjesmom „Život slova“, a Davor Šalat pjesmom „Baršunasto uho“, obje u prijevodu Željke Lovrenčić.


Tomislav Marijan Bilosnić u istoj je antologiji zastupljen na jedinstven način. Naime antologija  “Plam ljubavi vječne“, posvećena svetom Ivanu od Križa u cijelosti donosi Bilosnićeva  „Pjevanja svetom Ivanu od Križa“ u šest pjesama na izvornom hrvatskom jeziku. Pjesme prati i zasebna bilješka sastavljača  pjesnik i akademik Alfredo Pérez Alencart kako se originalni rukopis Bilonićeve poeme  nalazi u karmelićanskome samostanu Majke Božje u Fontiverosu, rodnom gradu svetog Ivana od Križa, kamo ih je pjesnik sam dostavio.

Na tradicionalnom Iberoameričkome susretu ove je godine gostovalo više od  stotinu pjesnika i tridesetak prevoditelja iz i više zemalja svijeta. Hrvatsku su predstavljali poznati suvremeni pjesnici Lana Derkač i Davor Šalat.

Direktor i koordinator 22. susreta iberoameričkih pjesnika je urednik antologije, pjesnik i akademik Alfredo Pérez Alencart, a pokrovitelj i organizator Fondacija Salamanca, grad kulture i znanja .