Goran Gatalica na Jutru poezije

U subotu 17.9.2016. god “Pod starim krovovima” (Basaričekova 9) u Zagrebu održati će se još jedna tribina Jutro poezije (svake subote u 12 h) u sklopu koje će održati predstavljanje nove knjige pjesama Gorana Gatalice Kozmolom. Voditelj pjesničke tribine je Robert Roklicer.

Oblikovana kao koherentan rukopis s trima tematskim cjelinama (stvarnosna, općeljudska i duhovna problematika) i jedinstvenim manirističkim stilom kojim dominira fizikalna metaforika otvorila je mjesto tematizacijama u novoj zbirci. Kozmolom je prije svega duboko misaona, ljudska knjiga univerzalnih traženja. Traženje je usmjereno na svemir kao prostor najteže dosezljivosti, čovjeku najdalje suponirana objekta beskonačnih mogućnosti. Poetički gledano, to bi značilo da se u njezino značenjsko središte postavlja dihotomija subjekt – svijet pri čemu se entitet svijeta penje na kozmičku razinu i preispituje subjekt na njegovoj duhovnoj i metafizičkoj razini. Tom se poetičkom činjenicom ova knjiga nevidljivo povezala s prethodnom na planu produbljenja duhovne tematike. U prvoj je knjizi duhovna tematika bila usmjerena na vlastiti odnos prema Bogu i duhovnosti koji se prostirao i interpretirao u ispovjednom ključu, a u drugoj značenjski se fokus pomiče prema univerzalnosti duhovnih snatrenja, pitanju suodnosa duhovnih i kozmičkih silnica. Time sam poetski iskaz bitno sazrijeva i prelazi u polje snažnije filozofizacije i estetizacije što bitno bogati njegov sadržaj….. (iz predgovora Tina Lemca)

Svemirska lirika Gorana Gatalice (a takvu liriku svakako treba razlikovati od pejzažne ili pak od naturfilozofske lirike) dobro se nadovezuje na svemirsku liriku Nikole Šopa (mada Gatalica i Šop, kako se čini, grade bitno različite poetike), isto tako i na svemirsko-lirske ugođaje poezije Silvija Strahimira Kranjčevića, Tina Ujevića ili Antuna-Branka Šimića. To znači da će ova poezija zasigurno naći svoj prostor u (mikro)svemiru hrvatskoga pjesništva…(iz pogovora Josipa Užarevića)

Goran Gatalica rođen je 2.9.1982. godine u Virovitici. U Zagrebu je završio Prirodoslovno-matematički fakultet, studij za prof. fizike i kemije (2009.) i dipl. ing. kemije (2011.), nakon čega upisuje doktorski studij. Piše poeziju i prozu na kajkavskom dijalektu i hrvatskom standardu. Objavljuje poeziju i haiku u zajedničkim zbirkama i zbornicima, u časopisima: Forum, Književna Rijeka, Hrvatski kajkavski kolendar, Riječi, Hrvatsko slovo, Vrela, Autsajderski fragmenti, Vijenac, Republika, Nova Istra, Kolo, Hrvatska revija, Most, Poezija, The Split Mind, Zadarska smotra; u međunarodnim časopisima: World Haiku Review, A Hundred Gourds, Chrisanthemum, Liliput review, Atlas Poetica, The Asahi Shimbun, Brass Bell, Failed Haiku, Nature Writing, Wild Plum, Creatrix; u međunarodnoj dvojezičnoj (rumunjsko-engleskoj) antologiji The light singing koju potpisuju Olimpia Iacob i Jim Kacian, antologiji Haiku e Orchidee spontanei all’Elba i Beyond the Grave: Contemporary Afterlife Haiku.  Za svoj književni rad višekratno je nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu.  Do sada je objavio dvije knjige poezije Krucijalni test (2014., Ogranak Matice hrvatske Daruvar) i  Kozmolom (2016., Biakova). Za knjigu Krucijalni test je 2015. nagrađen nagradom Dana hrvatske knjige – Slavić za najbolji knjigom objavljeni prvijenac u 2014. god. Član je Društva hrvatskih književnika i Matice hrvatske