Korzo slova, skulptura, rad akademske kiparice Irene Škrinjar

Korzo slova, skulptura, rad akademske kiparice Irene Škrinjar

Korzo slova, skulptura, rad akademske kiparice Irene Škrinjar

Korzo slova, skulptura, rad akademske kiparice Irene Škrinjar